وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

فرم درخواست کارت دانشجویی پی وی سی

کليه دانشجويان براي صدور کارت دانشجويي PVC  فرم ذيل را تکميل نمايند.

در ورود اطلاعات خود دقت نماييد ، در صورت اشتباه وارد شدن اطلاعات، براي صدور کارت دانشجويي مراحل دوباره بايد انجام شود.

Upload requirements
Upload requirements

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.