وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کلاس دکتر پرتوي

آخرين جلسه کلاس دکتر پرتوي رشته مديريت صنعتي ومديريت بيمه ساعت 15 روز دوشنبه 94/03/11 و رشته مديريت بازرگاني ساعت 17 روز دوشنبه  94/03/11 مي باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.