وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تحويل کارآموزي

دانشجوياني که در ترم اول سال تحصيلي 94-93 درس کارآموزي را اخذ نموده بودن و فارغ التحصيل شده اند، فقط روز شنبه 94/01/29 از ساعت 15-12 دفتر تهران فرم هاي کارآموزي را تحويل دهند.دقت نماييد روي فرم ها نامه محل کارآموزي که عطف به معرفي نامه دانشگاه  باشد و بعد فرم ها ي کامل شده  تلق وشيرازه شده باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.