وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اعتراض نمره

براي اعتراض به نمرات اين فرم را کامل نماييد. فقط 48 ساعت بعد از اعلام نمره مهلت مي باشد. اينجا کليک نماييد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.