وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

عدم تشکيل کلاس دکتر پرتوي

*******************************

کلاسهاي دکتر پرتوي روز پنجشنبه 4 دي تشکيل نمي شود.

*******************************

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.