وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کلاس درس پروژه

93/02/22 : کلاس درس پروژه حسابداري ، آقاي دکتر پرتوي روز پنج شنبه 93/02/25 از ساعت 15-12 تشکيل مي گردد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.