وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

مراحل فارغ التحصيلي

مراحل فارغ التحصیلی و صدور گواهینامه

  1. نظر به حساسيت و اهميت صدور مدارك فارغ التحصيلي همراه با صحت و دقت كامل و در اسرع وقت لازم است فرصت و زمان كافي براي بررسي پرونده هاي دانشجويان فارغ التحصيل وجود داشته باشد لذا لازم است پرونده هاي دانشجويان در نيمسال آخر تحصيلي دانشجو توسط كارشناسان اداره آموزش مورد بررسي قرار گرفته تا اينكه اگر نواقص آموزشي يا كمبود مدارك مشاهده شد بلافاصله اداره آموزش نسبت به رفع نقص ­آموزشي و دانشجو نسبت به رفع نقص مدراك اقدام نمايند.
    2. اداره آموزش که مسائل آموزشي وكامل بودن مدارك لازم رابراي فراغت ازتحصيل بررسي وتاييد می کند  

3. اداره فارغ التحصيلان بررسي نهايي را انجام داده و با تعيين ميانگين كل و تاريخ اداره فارغ التحصيلان بررسي نهايي را انجام داده و با تعيين ميانگين كل و تاريخ فراغت از تحصيل نسبت به صدور گواهينامه موقت پس از تسویه حساب دانشجواقدام مي نمايد.
مقدمات صدور گواهينامه موقت
 
1. گواهينامه موقت تنها براي يكبار صادر شده و صدور مجدد آن امكانپذير نمی باشد
2. گواهينامه موقت براي كليه فارغ التحصيلان صادر مي گردد
3. تحويل گواهينامه موقت به فارغ التحصيلان مشمول نظام وظيفه بر اساس بخشنامه هاي معاونت وظيفه عمومي ناجا با ارائه مدارك ذيل انجام مي شود  
 
                    الف: دارندگان كارت پايان خدمت
                    ب: دارندگان كارت معافيت دائم
                    پ: گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور
                    ت: گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت اوليه
                    ج: برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن
 
4. جهت اخذ مدرك نهايي فارغ التحصيل ( دانشنامه) ارائه گواهينامه موقت الزامي است

5. تحويل مدارك فارغ التحصيلي ( گواهينامه موقت- مدرك نهايي و ريز نمرات)صرفاً به شخص فارغ التحصيل و در موارد خاص و ارائه به غير با وكالت محضري امكانپذير خواهد بود
6. با توجه به اينكه صدور مدرك المثني ( در صورت مفقود شدن – خرابي و يا غير قابل استفاده شدن مدرك ) مراحل قانوني طولاني و پيچيده اي را مي بايست طي نمايد لذا از فارغ التحصيلان محترم تقاضا مي گردد در حفظ و نگهداري مدارك خود دقت لازم را به عمل آورند
 
 
 

 مدارك لازم جهت تكميل پرونده دانشجويان ترم آخر و فارغ التحصيل به منظور صدور مدرك فارغ التحصيلي
1. فتوكپي شناسنامه ( تمامي صفحات )
2. فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافي از خدمت ( پشت و رو ) و حكم كارگزيني براي شاغلين رسمي آموزش و پرورش و كپي كارت شناسايي فيش حقوقي و گواهي اشتغال به كار در زمان فراغت از تحصيل براي ارگانهاي نظامي و انتظامي(جهت برادران)
 
3. 6 قطعه عكس4×3 جديد پشت نويسي شده ( عكس خواهران با پوشش مقنعه و رعايت كامل حجاب )
4. اصل مدرك و تاييديه تحصيلي پايه و ارزش تحصيلات آن ( ديپلم و دوره پيش دانشگاهي براي دانشجويان مقاطع كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته و مدرك كارداني ( پيوسته و ناپيوسته) براي دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته و مدرك كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته)برا ي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد نا پيوسته
(ضمناً براي مقاطع كارشناسي نا پيوسته ارائه ريزنمرات تاييد شده مدرك پايه نيز الزامي مي باشد)
5. كارت دانشجويي
دانشجويان دقت نمائيد قبل از ترم اخر نامه تائيديه تحصيلي را از آموزش دريافت نمايند تا تاييديه تحصيلي آنها آماده باشد.
 
نکات مهم فارغ التحصیلی
  بر اساس بخشنامه های وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری کلیه دانشجویانی که واحدهای درسی خود را برابر سر فصل مصوب رشته تحصیلی به اتمام می رسانند به شرط داشتن میانگین کل حداقل 12 می توانند فارغ التحصیل گردند و گواهینامه دریافت نمایند در غیر اینصورت فارغ التحصیل محسوب نشده و مدرکی دریافت نمی نمایند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.