وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه مهم

1392/12/14   :  تمامي دانشجويان که براي نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 فقط يه درس به عنوان معرفي به استاد اخذ نموده اند روز شنبه 92/12/17  از ساعت 14-11 به شماره تلفن دانشگاه تماس حاصل نمايند و مشخصات خود را به خانم احدي اعلام نمايند

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.