وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه مهم

1392/12/06  تمامی دانشجویان  روز چهارشنبه مورخ 1392/12/07  به سامانه آموزشی مراجعه نموده و تاییدیه انتخاب واحد را پرینت نمایند تا از کلاس ها و شماره کلاس مطلع شوند . قابل ذکر است بعضی از کلاسها به حد نصاب نرسیده است و دروس دیگر ارائه گردیده است که در حذف و اضافه  باید انتخاب گردد .

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.