وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

فرم درخواست تجدید نظر نمره

1392/11/16   : دانشجویانی که به نمرات خود اعتراض دارند برای تکمیل فرم درخواست تجدید نمره  اینجا کلیک نمایند

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.