وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تعطیلی دانشگاه در روز دوشنبه 16 دی ماه و جابه جایی امتحان به 30 دی ماه طبق همان ساعت

در پی شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ، ضمن تسلیت امتحانات 16 د یماه  برگزار نخواهد شد و در روز دوشنبه سی دی ماه طبق همان ساعت برگزار میگردد

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.