وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

موارد امتحانی دکتر پرتوی برای دانشجویانی که با ایشان کلاس دارند

موارد امتحانی دکتر پرتوی برای دانشجویان که با ایشان کلاس دارند

1. 4 فصل کتاب باستثناء  تولید و انحلال

2. کنفرانس و ارائه دانشجویان

3. سئوالات دانشجویان از ارائه کنندگان

4. سئولات استاد از ارائه کنندگان

5. توضیحات کامل استاد بعد از ارائه

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.