وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی که با دکتر پرتوی درس دارند

کلاس های دکتر پرتوی برای مقطع کارشناسی پیوسته

روز

تاریخ

ساعت

درس

رشته

شنبه

20 مهر

1500

مباحث جاري در حسابداري

کلیه رشته های حسابداری

شنبه

20 مهر

1700

پروژه

کلیه رشته های

حسابداری و مدیریت

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.