وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اسامی دانشجویان استعداد درخشان 98

ضمن تبریک به دانشجویان استعداد درخشان جهت ورود بدون آزمون به کارشناسی ارشد سال 98 اسامي نفرات اول ورود  بدون آزمون( استعداد درخشان )  در مقطع کارشناسي ارشد 98 در موسسه اموزش عالي پرندک به شرح ذیل می باشد.

دقت نمایید برای انتخاب رشته و ثبت نام  رشته های مالی و مدیریت روز شنبه 12 مرداد ساعت 16 و رشته های حسابداری ساعت 17/30 می باشد.در صورت عدم مراجعه به منزله انصراف از ادامه تحصیل می باشد.

فرم های ثبت نام  و مدارک لازم ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد  98              +             فرم تکمیل اطلاعات جهت فرم استعداددرخشان

(همراه داشتن فرم و مدارک لازم جت ثبت نام الزمیست.)

برای دریافت اسامی اینجا کلیک کنید

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.