وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

زمان انتخاب واحد ترم تابستان ( قابل توجه دانشجویان کارشناسی )

دانشجویان کارشناسی دقت نمایند

دروس ارائه شده در ترم تابستان به شرح ذيل مي باشد که دانشجويان براي انتخاب واحد مي توانند در روز چهارشنبه2 مرداد از ساعت 11 با مراجعه به پروفايل خود انتخاب واحد نمايند.

از مراجعه حضوری خودداری نمایید.

 در صورت به حد نصاب رسیدن کلاس تشکیل می شود ، کلاس های ترم تابستان از 5 مرداد تشکیل می شود.

دقت نمایید دانشجویانی که ترم اخر میباشند و فقط برایشان 8 واحد باقی مانده است ، حتما دروس خود را ثبت نمایند

و هم چنین دانشجویان دیگر هم میتواند دروس ذیل را اخذ نمایند.

آموزش مهارت های حرفه ای

زبان تخصصی 2

سیستم اطلاعاتی مدیریت

مدیریت عملکرد در سازمان های صنعتی

تحقیق در عملیات 2 ( پژوهش عملیاتی 2)

تحقیق در عملیات 1 ( پژوهش عملیاتی 1 )

روش تحقیق در مدیریت

پروژه  (برای افتاده های ترم گذشته)

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.