وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی جهت ترم تابستان

دانشجویانی که همه دروس خود را گذرانده اند و  فقط برایشان 8 واحد یا زیر 8 واحد باقی مانده است تا 30 تیر یک شنبه  دروس خود را اعلام نمایند، تا برنامه ریزی برای ترم تابستان انجام شود.( این فرم تکمیل شود. کلیک نمایید )

توجه نمایید که دانشجویانی که ترم اخر نمی باشند هم چنین می توانند دروسی که اعلام خواهد شد را اخذ نمایند .

بنابراین در اطلاعیه بعدی زمان انتخاب واحد ترم تابستان و دروس ترم تابستان  اعلام خواهد شد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.