وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

ساخت مسجد امام علی (ع) در مؤسسه آموزش عالی پرندک

 

مرکز معماری معاصر ملی برگزار می کند

رویداد یکم

مسجد امام علی (ع) پرندک

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.