وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعيه مهم جهت شرکت در امتحانات ترم دوم 97-98

نکات قابل توجه و مهم در مورد امتحانات
دانشجویان گرامی:
1.    زمان امتحان را به دقت کنترل کنید و برای حضور در جلسه امتحان فقط با ارائه  کارت ورود به جلسه امتحانات مجاز خواهيد بود .
توجه: دانشجویان باید قبل از امتحانات با امور مالی تسویه حساب نموده و کارت ورود به جلسه امتحان را دریافت نمایند.

2.    دانشجویانی که بیش از حد مجاز در کلاس هر درس غیبت داشته باشند، در صورت اعلام اسامی توسط استاد به آموزش، نمره آن درس صفر منظور و دانشجو حق شرکت در امتحانات را ندارد. لذا اینگونه دانشجویان قبل از امتحانات باید ضمن مذاکره با استاد تکلیف خود را برای حضور در جلسه امتحان مشخص نمایند.

3.    امتحان رأس ساعت اعلام شده برگزار می‌گردد (طبق آخرین برنامه اعلام شده)، لذا برای پیشگیری از تاخیر ورود و محرومیت از امتحان حضور دانشجویان حداقل 30 دقیقه قبل از آزمون در دانشگاه ضروری است.
تبصره : به دانشجویانی که با مجوز آموزش اجازه حضور در جلسه امتحان را پیدا کرده اند بابت تأخیر به آنها وقت اضافه داده نخواهد شد .
4.       دانشجویان موظفند صورت جلسه حضور و غیاب را امضاء نمایند. عدم امضاء به منزله غیبت و تخلف در جلسه امتحان محسوب خواهد شد.
5.    دانشجویان موظفند صرفا در محل مقرر (شماره صندلی اعلام شده) امتحان دهند و به محض خروج از جلسه امتحان راهروها را ترک نموده و از تجمع در محل برگزاری آزمون خودداری نمایند.
6.  غیبت در جلسه امتحان پایان نیمسال به منزله نمره صفر برای درس مورد نظر تلقی می‌گردد.
تبصره: دانشجویانی که به علت بیماری یا سایر موارد  غیرمترقبه نتوانند در جلسه امتحان شرکت کنند باید حداکثر 48 ساعت پس از برگزاری آزمون با در دست داشتن گواهی پزشکی یا مدارک معتبر دال بر عدم حضور به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم مراجعه یا عدم تأیید مدارک توسط شورای آموزشی دانشگاه، نمره درس مربوط صفر منظور میگردد.
7.   افرادی که نامشان در لیست حضور و غیاب کلاس به صورت دستی ثبت شده است (تایپ کامپیوتری نیست) قبل از امتحان به آموزش مراجعه و علت را مشخص و رفع اشکال نمایند، در غیر اینصورت امتحان درس مربوطه مورد پذیرش آموزش نخواهد بود.
8.  همراه داشتن هر گونه کتاب، جزوه، هندسفري ،نوشته روي کف دست ، تلفن همراه و ... در جلسه امتحان تخلف محسوب می‌شود و مسئولیت حفظ و نگهداری این وسایل در خارج از جلسه امتحان نیز به عهده دانشجو می‌باشد.
تبصره: عدم رعایت بند 8 و تقلب در جلسه امتحان، علاوه بر تنبیه انضباطی، به منزله اخذ نمره 0/25در درس مورد نظر می‌باشد.
9.   دانشجویانی که همزمان در یک روز دو امتحان دارند باید یک ساعت قبل از امتحان به محل آزمون مراجعه نمایند. ( بدیهی است برای هرامتحان به تفکیک وقت مقرر در برگه سوال داده خواهد شد )
10. دانشجویانی که درخواست تجديد نظر به نمره استاد دارند ، باید حداکثر 48 ساعت  پس از اعلام نمرات ، با مراجعه به سایت دانشگاه ، درخواست تجديد نظر خود را نسبت به نمره استاد اعلام نمایند.
11.   دانشجویان بایدکارهای علمی، تحقیق، پروژه و ... را قبل از امتحان فقط به استاد درس مورد نظر تحویل دهند.
12.     دانشجویان میهمان برای ورود به جلسه امتحان باید تاييديه واحد هاي درسي خودرا  يا کارت ورود به جلسه را همراه داشته باشند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.