وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تعطیلی اداره آموزش زمان امتحانات

اداره آموزش از روز شنبه مورخ 11خرداد لغایت شنبه1تیر در زمان امتحانات تعطیل می باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.