وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه فوری مالی

دانشجویان دقت نمایند ، شهریه نیمسال دوم 98-97 را تا تاریخ 31 اردیبشهت ماه تسویه نمایند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.