وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

بازدید از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی صفا

 

بازدید از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی صفا چهارشنبه 98/2/11

از ساعت 8 صبح

جهت ثبت نام به اتاق 205 آقای تجاری مراجعه نمایید

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.