وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

زمان و محل حرکت سرویس ایاب و ذهاب ( خود گردان )از مترو صادقیه به دانشگاه

زمان حرکت سرویس برای روز سه شنبه از ساعت  6.30صبح از محل مترو صادقیه، خیابان محمدعلی جناح ، بعد از اتوبان شيخ فضل اله ، نبش کوچه جاويدان (روبروي خيابان سازمان آب) می باشد. هزینه رفت و برگشت هر دانشجو در زمان رفت به دانشگاه به راننده پرداخت می گردد و متعلق به راننده است. سرویس ها از 30بهمن برقرار می باشد

 

زمان حرکت سرویس در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 6.45 صبح  می باشد

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.