وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سال 98

داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد 98 نگرديده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه در بازه زماني  (97/11/28 لغايت 97/12/01)  نسبت به ثبت‌نام کنکور کارشناسی ارشد 98 اقدام نمايند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.