اطلاعیه کارشناسی ناپیوسته

کلاس دکتر پرتوی ارشد آقایان

 

 

 

 

 

 

 

کلاس آقای دکتر پرتوی شنبه 12 اسفند قطعاً تشکیل می شود.

کارشناسی ارشد - آقایان - شنبه ساعت 17

قابل توجه دانشجويان که درس تريت بدني 2 را در اين ترم دارند

قابل توجه دانشجوياني که تربيت بدني 2 با اساتيد آقاي کفاشي و خانم سرمديان  را دارند، امتحان اين دروس طبق زماني  بندي ساعت کلاس  و روز کلاس در مورخ 96/03/16  و 96/03/17 برگزار مي گردد.
فايل درس1 
فايل درس 2
فايل درس 4
فايل درس 5
فايل درس
دانشجويان دقت نمايند نمره امتحان عملي حتما بايد دريافت کرده باشند .

 

کلاس دکتر پرتوي

آخرين جلسه کلاس دکتر پرتوي رشته مديريت صنعتي ومديريت بيمه ساعت 15 روز دوشنبه 94/03/11 و رشته مديريت بازرگاني ساعت 17 روز دوشنبه  94/03/11 مي باشد.

تحويل کارآموزي

دانشجوياني که در ترم اول سال تحصيلي 94-93 درس کارآموزي را اخذ نموده بودن و فارغ التحصيل شده اند، فقط روز شنبه 94/01/29 از ساعت 15-12 دفتر تهران فرم هاي کارآموزي را تحويل دهند.دقت نماييد روي فرم ها نامه محل کارآموزي که عطف به معرفي نامه دانشگاه  باشد و بعد فرم ها ي کامل شده  تلق وشيرازه شده باشد.

کارآموزي

دانشجوياني که درس کارآموزي اخذ نموده اند .بايد روز چهارشنبه  94/01/26  به آموزش مراجعه نموده و محل کارآموزي را اعلام نمايند . براي دريافت فرم هاي کاراموزي اينجا کليک نماييد. رمز فايل 88212140

دفاع از پروژه دکتر پرتوي

*******************************************************

*******************************************************

اطلاعيه دفاع از پروژه دکتر پرتوي

جهت دريافت اطلاعات اينجا کليک کنيد.

*******************************************************

*******************************************************

 

عدم تشکيل کلاس دکتر پرتوي

*******************************

کلاسهاي دکتر پرتوي روز پنجشنبه 4 دي تشکيل نمي شود.

*******************************

قابل توجه دانشجوياني که روزهاي پنجشنبه با دکتر پرتوي کلاس دارند

قابل توجه دانشجوياني که روزهاي پنجشنبه با دکتر پرتوي کلاس دارند:

 

  • دانشجوياني که تاريخ کنفرانس آنها 8/8 و 8/15 انتخاب شده بود، بايد همگي در تاريخ 8/22 کنفرانس بدهند.

 

  • دانشجوياني که تاريخ کنفرانس آنها 8/22 و 8/29 انتخاب شده بود، بايد همگي در تاريخ 8/29 کنفرانس بدهند.

 

اعلام دروس معرفي به استاد

دانشجويان براي اعلام دروس معرفي به استاد  ، اين فرم را تا 93/07/08 روز سه شنبه  تکميل نمايند . اينجا کليک نماييد.

کلاس درس پروژه

93/02/22 : کلاس درس پروژه حسابداري ، آقاي دکتر پرتوي روز پنج شنبه 93/02/25 از ساعت 15-12 تشکيل مي گردد.