وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کارشناسی ناپیوسته

کلاس آقای دکتر پرتوی شنبه 12 اسفند قطعاً تشکیل می شود. کارشناسی ارشد - آقایان - شنبه ساعت 17
قابل توجه دانشجوياني که تربيت بدني 2 با اساتيد آقاي کفاشي و خانم سرمديان را دارند، امتحان اين دروس طبق زماني بندي ساعت کلاس و روز کلاس در مورخ 96/03/16 و 96/03/17 برگزار مي گردد. فايل درس1 فايل درس 2 فايل درس 4 فايل درس 5 فايل درس دانشجويان دقت نمايند نمره امتحان عملي حتما بايد دريافت کرده باشند .
آخرين جلسه کلاس دکتر پرتوي رشته مديريت صنعتي ومديريت بيمه ساعت 15 روز دوشنبه 94/03/11 و رشته مديريت بازرگاني ساعت 17 روز دوشنبه 94/03/11 مي باشد.
دانشجوياني که در ترم اول سال تحصيلي 94-93 درس کارآموزي را اخذ نموده بودن و فارغ التحصيل شده اند، فقط روز شنبه 94/01/29 از ساعت 15-12 دفتر تهران فرم هاي کارآموزي را تحويل دهند.دقت نماييد روي فرم ها نامه محل کارآموزي که عطف به معرفي نامه دانشگاه باشد و بعد فرم ها ي کامل شده تلق وشيرازه شده باشد.
دانشجوياني که درس کارآموزي اخذ نموده اند .بايد روز چهارشنبه 94/01/26 به آموزش مراجعه نموده و محل کارآموزي را اعلام نمايند . براي دريافت فرم هاي کاراموزي اينجا کليک نماييد . رمز فايل 88212140
******************************************************* ******************************************************* اطلاعيه دفاع از پروژه دکتر پرتوي جهت دريافت اطلاعات اينجا کليک کنيد. ******************************************************* *******************************************************
******************************* کلاسهاي دکتر پرتوي روز پنجشنبه 4 دي تشکيل نمي شود. *******************************
قابل توجه دانشجوياني که روزهاي پنجشنبه با دکتر پرتوي کلاس دارند: دانشجوياني که تاريخ کنفرانس آنها 8/8 و 8/15 انتخاب شده بود، بايد همگي در تاريخ 8/22 کنفرانس بدهند. دانشجوياني که تاريخ کنفرانس آنها 8/22 و 8/29 انتخاب شده بود، بايد همگي در تاريخ 8/29 کنفرانس بدهند.
دانشجويان براي اعلام دروس معرفي به استاد ، اين فرم را تا 93/07/08 روز سه شنبه تکميل نمايند . اينجا کليک نماييد.
93/02/22 : کلاس درس پروژه حسابداري ، آقاي دکتر پرتوي روز پنج شنبه 93/02/25 از ساعت 15-12 تشکيل مي گردد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.