ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد برای سال 1397

داوطلبان جهت ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد سال 97، می توانند از 30 بهمن لغایت 3 اسفند 96 به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند.